Om Clubspons.com

Clubspons.com er nettbutikken som gir et bidrag til din lokale klubb eller forening
hver gang du handler. Ved hvert produkt kommer det tydelig frem hva produktet koster
og hva som tilfaller din klubb eller din forening. Summen som tilfaller klubben/foreningen
er en del av vår normale fortjeneste, så ingen varer har høyere priser enn normalt.

Hvis din lokale klubb eller forening ennå ikke er tilknyttet oss, kan du henvende deg til de og be de registrere seg hos oss.

Når du har funnet ut hva du ønsker å kjøpe her hos oss, kommer du til betalingen. Før du så betaler, får du muligheten til å velge hvilken klubb eller forening du skal gi bidraget ditt til.

Vi ønsker deg velkommen som kunde her hos oss, og vi vil gjøre vårt aller beste for at du som kunde blir fornøyd, og at din klubb eller forening får mest mulig ut av din handel her hos oss.